Over de vereniging IT-Notaris

In 2011 werd de Stichting IT-Notaris opgericht. Deze stelde zich ten doel om de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij te bevorderen. In de loop van 2018 ontstond de behoefte om de rechtsvorm te veranderen in een vereniging waarin de leden inspraak hebben in het beleid dat door een klein en slagvaardig bestuur wordt vastgesteld. Op 11 juni 2019 was de Vereniging IT-Notaris een feit.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging IT-Notaris is als volgt samengesteld:

 • mr. Jelger de Kroon, notaris in Zwolle (voorzitter)
 • mr. Ubo Hofstee, notaris in Hoogeveen (penningmeester)
 • mr. Jacqueline de Lange, notaris in Putten
 • mr. Marcel ten Brinke, notaris in Krommenie
 • mr. Marinus de Waal, notaris in Amsterdam

Het bestuur wordt ondersteund door verenigingsmanager Margo Verhees en bestuursadviseur André Kamps.

Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • De leden van de vereniging worden vermeld op de website www.it-notaris.nl.
 • De leden van de vereniging krijgen toegang tot het ledennet van www.it-notaris.nl waar zij o.a. toegang krijgen tot de modellen en de presentaties van de opleidingsdagen. Tevens biedt het ledennet een forum waar leden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
 • De leden kunnen desgewenst het logo van de vereniging gebruiken in publicitaire uitingen.
 • De vereniging organiseert opleidingsdagen voor de leden, dan wel brengt de leden op de hoogte van opleidingsdagen die door anderen worden aangeboden.

De vereniging vraagt van haar leden:

 • voorafgaand aan het lidmaatschap twee opleidingsdagen van de vereniging bij te wonen;
 • deel te nemen aan werkgroepen bijvoorbeeld op het gebied van modellen en innovatie;
 • een jaarlijkse bijdrage van 795 euro excl. btw. Hierin is gratis deelname aan een cursusbijeenkomst van een halve dag inbegrepen.
Aanmeldingsformulier nieuw lid