Over de vereniging IT-Notaris

In 2011 werd de Stichting IT-Notaris opgericht. Deze stelde zich ten doel om de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij te bevorderen. In de loop van 2018 ontstond de behoefte om de rechtsvorm te veranderen in een vereniging waarin de leden inspraak hebben in het beleid dat door een klein en slagvaardig bestuur wordt vastgesteld. Op 11 juni 2019 was de Vereniging IT-Notaris een feit.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging IT-Notaris is als volgt samengesteld:

 • mr. Jelger de Kroon, notaris in Zwolle (voorzitter)
 • mr. Ubo Hofstee, notaris in Hoogeveen (penningmeester)
 • mr. Jacqueline de Lange, notaris in Putten
 • mr. Marcel ten Brinke, notaris in Krommenie
 • mr. Marinus de Waal, notaris in Amsterdam

Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • De leden van de vereniging worden vermeld op de website www.it-notaris.nl.
 • De leden kunnen desgewenst het logo van de vereniging gebruiken in publicitaire uitingen.
 • De vereniging voorziet de leden van modellen voor het registreren, beschermen, verpanden en verhandelen van intellectueel eigendom.
 • De vereniging organiseert opleidingsdagen voor de leden, dan wel brengt de leden op de hoogte van opleidingsdagen die door anderen worden aangeboden.
 • De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid tot het benaderen van een helpdesk met IT-juristen.

De vereniging vraagt van haar leden:

 • te voldoen aan de  eisen zoals geformuleerd in het Reglement kwaliteitseisen (te vinden onder Documenten);
 • voorafgaand aan het lidmaatschap de aangeboden cursus basisvaardigheden te volgen en de afsluitende test met goed gevolg af te leggen. De vereniging vraagt hiervoor een bijdrage van 545 euro.
 • een jaarlijkse bijdrage van 795 euro excl. btw. Hierin is gratis deelname aan een cursusbijeenkomst van een halve dag inbegrepen.
Aanmeldingsformulier nieuw lid