Diensten IT-notaris

De maatschappij digitaliseert steeds meer. Er zijn voortdurend ontwikkelingen op het gebied van apps, generatieve AI, algoritmes en cryptocurrency, zowel op technisch als juridisch vlak. Die ontwikkelingen brengen echter nieuwe risico’s met zich mee. De IT-notaris helpt ondernemers en organisaties, die rechtszekerheid willen in deze digitale tijd.

VITN_foto_slider_grafieken

De IT-notaris is de notariële gamechanger met een passie voor IT. Door de onderscheidende kwaliteiten van de notariële beroepsgroep te combineren met specialistische kennis op het gebied van IT-recht en Intellectueel Eigendomsrecht, is de IT-notaris de juiste gesprekspartner voor zowel IT-leveranciers als afnemers van IT-producten en diensten.

Doordat de IT-notaris zich periodiek laat bijscholen, zowel op IT-juridisch gebied als op het gebied van digitalisering, kan de IT-notaris u ondersteunen bij het inschatten van risico’s bij digitalisering van processen binnen uw onderneming.

Vastleggen, overdragen, bezwaren

Als u een IT-product heeft ontwikkeld, wilt u zeker weten dat het intellectueel eigendomsrecht goed is geregeld. Het is verstandig om dit te laten vastleggen, zodat altijd bewezen kan worden dat u de rechthebbende bent. De IT-notaris kan u ondersteunen bij het vastleggen van deze rechten. Daarbij kan de IT-notaris u tegelijkertijd over een passende ondernemingsstructuur adviseren.

Als eenmaal vastligt aan wie de intellectuele eigendom van een product toebehoort, is het ook mogelijk om die over te dragen aan iemand anders. De IT-notaris zorgt ervoor dat dit op een juridisch correcte manier gebeurt.

Verder kan het gewenst zijn om bijvoorbeeld een pandrecht te vestigen op intellectueel eigendom. Ook hiervoor kunt u bij de IT-notaris terecht.

Software escrow

De IT-notaris kan u adviseren over een zogenoemde software-escrow regeling. Hierbij wordt de broncode van software, na verificatie door een technisch specialist, door de IT-notaris in bewaring genomen. De IT-notaris kan tevens verder adviseren over de risico’s van werken in de Cloud en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Neem contact op met de IT-notaris in uw regio

Neem vooral contact op met een IT-notaris in uw regio als u rechtszekerheid wilt in deze digitale tijd. Wilt u weten welke IT-notaris u in uw regio kan ondersteunen, mail dan met info@it-notaris.nl of bel met: 070-3307136.