Stichting IT-notaris: Bescherming van Intellectueel Eigendom en Software Escrow bij de IT-notaris

Intellectuele eigendom beschermt voortbrengselen van de geest. Het is een verzamelnaam voor in wetten en (internationale) verdragen geregelde rechten waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooiwet en databankenrecht. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang. Auteursrecht op software ontstaat bij het maken van de (bron)code. Ook op de bijbehorende documentatie is auteursrecht van toepassing. Dit soort auteursrechten (= eigendomsrechten) verdienen optimale bescherming. De nieuw ontwikkelde diensten van de IT-notaris zijn gericht op de bescherming van deze IE-rechten. Naast de software escrowregelingen, die al door de IT-notaris worden aangeboden, kunt u vanaf heden bij de IT-notaris terecht voor de registratie van Intellectuele Eigendomsrechten, de overdracht van IE-rechten en de verpanding ervan. Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Stichting IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Bekijk hier beide producten.


Stichting IT-notaris organiseerde lustrum symposium in 2017

De Stichting IT-notaris vierde in 2017 haar vijfjarige bestaan samen met de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) tijdens een symposium over ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. Een korte samenvatting en de presentaties van mr. Nick van Buitenen (inleiding), prof. dr. ir. Hans Wortmann (beperken van risico’s van informatietechnologie), mr. dr. Jaap Dijkstra (vastleggen en beschermen van intellectueel eigendom) en drs. Gert-Jan Jordaan RA (waarderen en taxatie van software) zijn nu te bekijken via het you tube kanaal van de IT-notaris.

Lees ook het nieuwsbericht Succesvol lustrum symposium Stichting IT-notaris 2017


Loading...

Software Escrow bij de IT-notaris

 


Stichting IT-notaris

Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Stichting IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Stichting IT-notaris is geaccrediteerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie als specialisatieorgaan. 

Deze webportal is het centrale platform van Stichting IT-notaris, waarop relevante informatie te vinden is voor zowel IT aanbieders als IT afnemers. De webportal bevat onder andere een kennisbank op het gebied van IT en Recht en informatie over de producten en diensten van de IT-notaris.

Vraag adviesgesprek of informatie aan (of bel onze helpdesk: 050-5350143 of mail info@it-notaris.nl)

Aanvraag voor :


Naam :
Organisatie :
Vestigingsplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Toeliching op verzoek:
deze velden zijn verplicht door u in te vullen.