Fieldfisher N.V. (gevestigd te Amsterdam) is onderdeel van een internationaal kantoor die zich met name profileert op het gebied van IT, media en finance en is aangesloten bij Stichting IT-notaris. De IT focus van Fieldfisher blijkt ook uit het feit dat haar kantoren juist ook gevestigd zijn in jurisdicties met een sterke focus op IT, zoals China en Silicon Valley.

Naast genoemde gebieden, heeft Fieldfisher advocaten en notarissen op het gebied van ondernemingsrecht, privacy, mededingingsrecht, energie en life sciences. Fieldisher staat met name (internationale) ondernemingen bij in allerhande (internationale) juridische vraagstukken en kan u ook bijstaan in juridische procedures en geschillen, zoals bijvoorbeeld inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

Diensten van de IT-notaris:

1.     Bescherming van Intellectuele Eigendomsrechten

2.     Auteursrechtbescherming

3.     Software escrow

4.     Data escrow

5.     Overdracht Intellectuele Eigendomsrechten

6.     Overdracht auteursrechten

7.     Domeinnamen overdracht

8.     Broncode

9.     Oprichting rechtspersonen

10.   Gebruikersverenigingen

11.   Pandrechten (op software of Intellectuele Eigendomsrechten)

12.   Second opinions

13.   Gebruikersovereenkomsten

14.   Inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten

15.   Etc.

Aangezien veel IT en software gerelateerde zaken een internationaal karakter hebben, is Fieldfisher door haar brede expertise en de internationale kantoren in vrijwel heel Europa, Silicon Valley en China, uitstekend in staat om cliŽnten bij te staan bij vragen of problemen met een internationaal karakter.

Contactpersonen:

IT-notarissen:
Mr. M. de Waal (notaris)