De IT-notaris en IndustriŽle software

De Nederlandse industrie is veelzijdig. Er wordt dus ook op vele manieren met automatisering gewerkt. Als ontwikkelaar van industrieel toegepaste software of als gebruiker. Het is verstandig om stil te staan bij wat dit betekent. Zo kan een machinefabriek eigenaar blijken te zijn van een stuk kostbare software (vermogenseffecten) of een laboratorium volledig afhankelijk van zijn geautomatiseerde apparatuur (bedrijfscontinuÔteit).

Het is al lang niet meer zo, dat software door een softwarehouse wordt ontwikkeld, of dat automatisering van machines alleen met behulp van PLC's en FPGA's gebeurt.

Kennis omtrent het bezit en gebruik van (embedded) software in machines, fabrieken, laboratoria en zorgcentra, kan van groot belang zijn om bezit veilig te stellen en risico's te vermijden.

De IT-notaris beschikt vanuit zijn specialistennetwerk over de gecombineerde kennis en vaardigheden die nodig zijn om u daarbij te helpen. Het belangrijkste middel is de embedded software escrowregeling van de IT-notaris.

Wij hebben ervaring met:

 • IndustriŽle elektronica;
 • IndustriŽle automatisering;
 • Laboratorium technologie;
 • Medische technologie.

Juridische aspecten

De aan industriŽle automatisering gekoppelde rechtsgebieden zijn:

 • Auteursrecht;
 • Octrooirecht;
 • Topografierecht;
 • Softwarerecht
 • Bescherming know-how, bedrijfsgeheimen en industriŽle eigendom.

Informatietechnologie

De technisch inspecteurs waarmee de IT-notaris samenwerkt, hebben onder meer ervaring met de volgende technologieŽn:

 • Distributed, Client/Server en Multi-tier computing, Wired of Wireless networking, dial-up en cellulair/GSM communicatie (data en voice), near field communicatie;
 • Embedded controllers (PLC, FPGA), Embedded systems, Remote systems, Autonomous systems;
 • Laser, video en audio ranging en scanning, taggen en begrenzen met behulp van RFID, peilen en positioneren met behulp van GPS, Wifi en GSM;
 • Meten en bemonsteren met mechanische, magnetische, optische of chemische detectoren;
 • Schema's voor hydraulische, elektrische en werktuigbouwkundige systemen.

Informatiebeveiliging/aansprakelijkheid

Natuurlijk is het toepassen van informatietechnologie niet zonder risico's. Daarom moet er aandacht zijn voor informatiebeveiliging. De basis voor informatiebeveiliging is rechtszekerheid. Daarmee wordt ook de aansprakelijkheid beperkt en kunnen continuÔteitsrisico's en andere risico's, die met de levering en het gebruik van industriŽle en embedded software samenhangen, worden afgedekt. De IT-notaris levert rechtszekerheid in de informatiemaatschappij

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een IT-notaris bij u in de buurt.