Juridische dienstverleners

Het aanbieden van juridische diensten omvat voornamelijk de beantwoording van de juridische vraagstukken die uw cliŽnten aan u voorleggen. Wanneer dat vraagstukken op het snijvlak van informatietechnologie en recht zijn, kan de samenwerking met de IT-notaris van grote betekenis zijn. De dienstverlening van de IT-notaris is er namelijk op gericht om oplossingen te bieden voor de rechtsonzekerheid die bij het gebruik van informatietechnologie kan ontstaan. Bij hem kan bijvoorbeeld notarieel worden vastgelegd welke rechten er op intellectueel eigendom rusten en de continuÔteit van het gebruiksrecht op een ICT-voorziening worden geregeld. De diensten van de IT-notaris kunnen u helpen bij het construeren van een toekomstbestendige en zekere rechtspositie van uw cliŽnten. De IT-notaris werkt samen met De IT-jurist: (www.it-jurist.nl).