Gebruikersverenigingen

De leden van een gebruikersvereniging hebben een gezamenlijk belang, zoals het in het leven roepen van een voorziening die de continu´teit van softwaregebruik garandeert. De IT-notaris kan worden ingeschakeld bij het behartigen van dat belang. Hij kan u van dienst zijn door het gebruik van informatietechnologie met (juridische) waarborgen te omgeven. Omdat hij zich daarbij laat bijstaan door vakbekwame en onafhankelijke technici kan de IT-notaris uitstekend voorzien in uw specifieke behoeften. Door samen te werken met de IT-notaris geeft u uw gebruikersvereniging een impuls bij het behartigen van de belangen van haar leden. Door van de samenwerking melding te laten maken op deze webportal wordt tevens uw bekendheid in de markt vergroot.