Informatiebeveiliging

Als dienstverlener op het gebied van informatiebeveiliging komt u tegenwoordig steeds meer in aanraking met juridische vraagstukken. Zo is er steeds meer wetgeving die eisen stelt aan de wijze waarop informatie beveiligd wordt, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de fiscale bewaarplicht en de Wet elektronische handtekeningen. De IT-notaris kan u hierin adviseren. Daarnaast bieden de faciliteiten van de IT-notaris allerlei mogelijkheden om de continue beschikbaarheid en de integriteit van informatie met (juridische) waarborgen te omgeven. Wanneer u met de IT-notaris samenwerkt kan uw dienstverlening daarom op unieke wijze worden aangevuld. De IT-notaris informeert u hierover uiteraard graag.