Subsidieverleners

Als subsidieverlenende organisatie verwerkt u onder andere gegevens over uw cliŽnten. Hiervoor wordt binnen uw organisatie allerlei software gebruikt. Deze software is daarmee van essentieel belang voor de uitvoering van de werkzaamheden van uw organisatie. Bij de IT-notaris kunt u terecht voor een analyse van de risico's die met deze afhankelijkheid van software gepaard gaan. Bij hem kunt u garanties rond het gebruik van software vastleggen. Zo kan in een software escrow regeling worden afgesproken dat uw organisatie de beschikking krijgt over de broncode van de software wanneer de leverancier zijn onderhoudsactiviteiten staat. Ook kan de IT-notaris u adviseren over de toepasselijkheid van de ARBIT voorwaarden en de regels van de Europese aanbestedingsprocedure.