Onderwijsinstellingen

Een onderwijsinstelling kan tegenwoordig niet meer zonder de ondersteuning van informatietechnologie. Uw organisatie gebruikt bijvoorbeeld software waarmee allerlei gegevens over leerlingen worden geregistreerd of waarmee lesmateriaal via het internet aan hen ter beschikking kan worden gesteld. Bij de IT-notaris kunt u terecht voor advies over de (juridische) vraagstukken die bij het gebruik van informatietechnologie ontstaan. Welke voorwaarden worden bijvoorbeeld in de regelgeving aan het gebruik van Software as a Service verbonden? Wat zijn de gevolgen van de situatie waarin de softwareleverancier zijn activiteiten staakt? Wat is de betekenis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor het gebruik van ICT? Waarmee moet rekening worden gehouden bij het contracteren met ICT-dienstverleners? U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij de IT-notaris uzelf te laten informeren over het nut van software escrow. Daarnaast behoort het vastleggen van uw rechten op intellectueel eigendomen het beheren van uw licentiecontracten tot de dienstverlening die hij aanbiedt. Omdat de IT-notaris samenwerkt met vakbekwame informatici kan hij worden ingezet bij het vervullen van de specifieke behoeften die uw organisatie heeft.