Octrooi- en merkenbureaus

Als octrooi- en/of merkenbureau bent u specialist op het gebied van intellectueel eigendom. Met de opkomst informatietechnologie is het belang om dat intellectueel eigendom en het handelen daaromtrent met waarborgen te omgeven toegenomen. In samenwerking met de IT-notaris kan dit worden gerealiseerd. Zo kunt u uw clientèle een completere dienstverlening aanbieden. Het overdragen van het intellectueel eigendom of het daarop vestigen van een beperkt recht kan bijvoorbeeld bij de IT-notaris goed worden geregeld. De IT-notaris kan de situatie vastleggen in een in zijn bijzijn opgemaakt notariële akte. Deze akte heeft dwingende bewijskracht, wat betekent dat de inhoud ervan slechts bij hoge uitzondering door de rechter terzijde kan worden geschoven. Op deze manier wordt de partijen die bij dergelijke handelingen betrokken zijn zekerheid verschaf over hun rechtspositie. Naast het aanvullen van uw dienstverlening kan de IT-notaris uw organisatie adviseren over de interne situatie op het gebied van ICT. De IT-notaris kan u onder andere adviseren over de risico's van die aan het gebruik van software zijn verbonden en, daarmee samenhangend, over het mogelijke nut van een software escrowregeling.