Brancheorganisaties

Als brancheorganisatie vertegenwoordigt u een specifieke sector en behartigt u de belangen van uw leden. De samenwerking tussen de verschillende leden die in uw organisatie gestalte heeft gekregen kan uitstekend worden ingezet bij het contracteren met ICT-dienstverleners. Wanneer de leden gezamenlijk inkopen kan bijvoorbeeld een inkoopkorting worden bedongen. Uiteraard heeft elke branche haar eigen behoeften en wensen, ook ten aanzien van de wijze waarop met de (juridische) risico's en plichten die met het gebruik van ICT samengaan wordt omgegaan. Moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Is de software die door uw leden gebruikt wordt bedrijfskritisch, waardoor het opstellen van een escrowregeling wenselijk is? De IT-notaris kan dankzij zijn uitgebreide kennis op het gebied van IT en recht uw branche een advies op maat geven.