Verzekeraars

De hoofdtaak van een verzekeringsmaatschappij bestaat uit het afdekken van de risico's die haar cliŽnten niet kunnen of willen dragen. Een verzekeringsmaatschappij doet een uitgebreide studie naar de omvang van die risico's om de hoogte van de verzekeringspremie te kunnen bepalen. Voor het bepalen van de risico's die organisaties die werkzaam zijn in de ICT-sector, is kennis van de vraagstukken op het snijvlakgebied van recht en informatietechnologie essentieel. Welke aansprakelijkheidsrisico's loopt een softwareontwikkelaar bijvoorbeeld? De IT-notaris kan u bij het beantwoorden van deze vraagstukken van dienst zijn. Hij speelt daarmee een adviserende rol bij het uitvoeren van de dienstverlening van uw maatschappij. De IT-notaris kan u tevens bij het gebruik van informatietechnologie binnen uw maatschappij ondersteunen. Zo kan door hem bekeken worden welke (continuÔteits)risico's aan dat gebruik inherent zijn, waarna vervolgens een oplossing kan worden gezocht. Deze oplossingen zijn bijvoorbeeld het construeren van een software escrowregeling of vastleggen van licentiegaranties. De IT-notaris laat zich bij dit alles goed informeren door onafhankelijke en vakbekwame informatici.