FinanciŽle instellingen

De IT-notaris kan, dankzij de specialistische diensten die hij aanbiedt, een financiŽle instelling of private investeerders uitstekend de helpende hand bieden bij het bestrijden van verschillende risico's op het gebied van IT en recht. Hij kan u bijvoorbeeld adviseren wat de mogelijkheden zijn voor het vestigen van een pandrecht op softwareproducten, als zekerheidsstelling voor de vorderingen die u heeft op softwareontwikkelaars. De IT-notaris kan u daarnaast van dienst zijn bij het beheren van uw softwarecontracten. U kunt in dat kader onder andere een analyse laten maken van de (juridische) risico's van de software die uw organisatie gebruikt. In samenwerking met de IT-notaris en zijn vakkundige technische partners kunt vervolgens een escrowregeling in het leven roepen waarmee de continuÔteit van het softwaregebruik zeker kan worden gesteld. Onderdeel van de IT-juridische dienstverlening van de IT-notaris is ten slotte ook het uitbrengen van advies over uw rechten en plichten in de informatiemaatschappij. Daarbij kan naar een antwoord worden gezocht op de vele vragen die u op dit terrein kunt hebben. Hoe moet bijvoorbeeld het gebruik van ICT worden beveiligd om aan de plichten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te kunnen voldoen? Welke (juridische) risico's zijn aanwezig bij het gebruik van Software as a Service?