Deelnemerschap en kwaliteitseisen

Deelnemerschap aan Stichting IT-notaris staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen, die zich conformeren aan de hieronder genoemde kwaliteitseisen en een deelnemersovereenkomst hebben gesloten met de Stichting. Het volgen van de training Startcompetenties voor de IT-notaris is verplicht voor (kandidaat)-notarissen die zich bij de stichting willen aansluiten.

Training Startcompetenties voor de IT-notaris:

De eerst volgende training vindt plaats op dinsdag 29 mei 2018 mits er voldoende aanmeldingen zijn. Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met de Stichting IT-notaris via info@it-notaris.nl

De training wordt afgesloten met een thuisopdracht die het geleerde toetst en die binnen 14 dagen ingestuurd dient te worden. Deze thuisopdracht is alleen verplicht voor deelnemers die zich hebben aangemeld als nieuwe IT-notaris. Deelnemers kunnen met het deelnemen aan de training PE-punten behalen.

Programma:

09.45 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Opening

10.10 uur Algemene inleiding IT-notaris (door afgevaardigde van de Stichting IT-notaris)

               Historie en huidige profiel IT-notaris en haar partners

               De notariële bewaarstichting

               Producten: escrow en IE bescherming (registratie, overdracht en verpanding)

               Basis marketingplan

11.00 uur IT-Recht (door IT-jurist)

               Auteursrecht

               Auteursrecht en software

               Opensource

               Databankenrecht

               Auteursrecht en verpanding/overdracht

               Positie en verantwoordelijkheden licentienemer

               Nebula/ Berzona

               Continuďteitsregelingen software/SAAS

12.30 uur Lunch

13.30 uur IT (door Technisch Inspecteur)

               Wat is broncode?

               Korte introductie IT-speelveld

               Hoe ziet een escrow verificatie er uit

15.00 uur Modellen (door IT-jurist)

               Toelichting op de modellen

               Procedures escrow deponering en afgifte

               SaaS/Cloud continuďteitsregeling

               Bewaarplichten op data

               Helpdeskfunctie Software Borg Stichting

16.00 uur Uitleg en overhandiging toets (indien van toepassing)

16.30 uur Afsluiting met borrel en hapje

Downloads:

Deelnemersovereenkomst Stichting IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen Software Escrow IT-notaris

Reglement Werkgroepen IT-notaris

Reglement Doorverwijzing IT-notaris