Deelnemerschap en kwaliteitseisen

Deelnemerschap aan Stichting IT-notaris staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen, die zich conformeren aan de hieronder genoemde kwaliteitseisen en een deelnemersovereenkomst hebben gesloten met de Stichting. Het volgen van de training Startcompetenties voor de IT-notaris is verplicht voor (kandidaat)-notarissen die zich bij de stichting willen aansluiten.

Training Startcompetenties voor de IT-notaris:

Op 29 mei heeft er weer een goed bezochte training Startcompetenties voor de IT-notaris plaatsgevonden. De deelnemende ge´nteresseerde (kandidaat)-notarissen hebben een uitgebreid beeld gekregen van de meerwaarde, de aangeboden producten en de basis kennis- en vaardigheden van het IT-notarisschap.

De eerstvolgende training zal plaatsvinden op dinsdag 27 november. U kunt zich nu alvast aanmelden door contact op te nemen met de Stichting IT-notaris via info@it-notaris.nl  Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het IT-notarisschap.

De training wordt afgesloten met een thuisopdracht die het geleerde toetst en die binnen 14 dagen ingestuurd dient te worden. Deze thuisopdracht is alleen verplicht voor deelnemers die zich hebben aangemeld als nieuwe IT-notaris. Deelnemers kunnen met het deelnemen aan de training PE-punten behalen.

Downloads:

Deelnemersovereenkomst Stichting IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen Software Escrow IT-notaris

Reglement Werkgroepen IT-notaris

Reglement Doorverwijzing IT-notaris