Deelnemerschap en kwaliteitseisen

Een van de snelst groeiende economieën is die van de informatietechnologie. U bent notaris en u wilt een constructieve bijdrage leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Hoe kunt u als notaris hier vorm aan geven? Welke maatschappelijke rol gaat u vervullen, wat is uw meerwaarde? Met welke producten en diensten kunt u hier invulling aan geven? En welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om deze dienstverlening te kunnen bieden?

Als IT-notaris bezit u de unieke kenmerken - waaronder een zorgplicht, een onafhankelijkheidspositie en het faillissementsbestendig protocol - om de rol als Trusted Third Party te kunnen vervullen. Als IT-notaris bent u werkzaam op het snijvlak van IT, IT-recht en informatiebeveiliging.

Deelnemerschap aan de Stichting IT-notaris staat open voor notarissen en kandidaat-notarissen, die zich conformeren aan de hieronder genoemde kwaliteitseisen en een deelnemersovereenkomst hebben gesloten met de Stichting. Het volgen van de training Startcompetenties voor de IT-notaris is verplicht voor (kandidaat)-notarissen die zich bij de Stichting willen aansluiten.

Training Startcompetenties voor de IT-notaris:

De training Startcompetenties voor de IT-notaris vond plaats op dinsdag 27 november 2018. Voor meer informatie en aanmelden voor de eerstvolgende training, kunt u contact opnemen met De IT-notaris via info@it-notaris.nl Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het IT-notarisschap.

Met het volgen van deze training beschikt u over de basisbeginselen om als IT-notaris te kunnen starten en een bijdrage te kunnen leveren aan de continuďteit van informatiesystemen. De training wordt afgesloten met een thuisopdracht die het geleerde toetst en die binnen 14 dagen ingestuurd dient te worden. Deze thuisopdracht is alleen verplicht voor deelnemers die zich hebben aangemeld als nieuwe IT-notaris.
De KNB heeft 6 PE-punten toegekend aan deze cursus.

 

Programma:

 

09:45   Inloop met koffie en thee

10:00   Opening

10:05   Introductie & algemene inleiding IT-notaris: afgevaardigde van De IT-notaris

              Historie en huidige profiel IT-notaris en haar partners

              De notariële bewaarstichting

              Producten: escrow en IE bescherming (registratie, overdracht en verpanding)

              Basis marketingplan

11:00   Pauze

11:15   IT-juridische ontwikkelingen in de praktijk: Kees de Vey Mestdagh

              Digitale Europese notaris

              Digitale notaris (kennisautomatisering op kantoor)

              Financiële dienstverlening & Blockchain (vertrouwensdiensten)

              Data-escrow en de rol van de IT-notaris

              Bescherming van persoonsgegevens in het notariaat

12:00   Lunch

13:00   IT-recht: Jan Pieter Schuitema, IT-jurist

              Auteursrecht

              Auteursrecht en software

              Rechtspositie van de auteursrechthebbende

              Rechtspositie en verantwoordelijkheden licentienemer

              Licentienemer en continuďteit

              Continuďteitsregelingen software/SAAS

13:45   Pauze

14:00   IT: Harry van den Brink, Technisch Inspecteur

              Wat is broncode?

              Korte introductie IT-speelveld

              Hoe ziet een escrow verificatie er uit

15:00   Pauze

15:15   Toelichting op procedures: Jitske Hoekstra, IT-jurist

              Procedures IE-registratie, -overdracht en -verpanding

              Procedures escrow deponering en afgifte

              SaaS/Cloud continuďteitsregeling

              Online deponeren

              Kwaliteitsstandaard software-escrowregeling

              Helpdeskfunctie Software Borg

16:00   Afsluiting

              Overhandiging toets

              Evaluatie

16:30 – 17:00 Afsluiting met drankje en borrelgarnituur 

 

Downloads:

Deelnemersovereenkomst Stichting IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen IT-notaris

Reglement Kwaliteitseisen Software Escrow IT-notaris

Reglement Werkgroepen IT-notaris

Reglement Doorverwijzing IT-notaris