Stichting IT-notaris

Nadat in 2011 het initiatief was genomen om een webportal voor IT-notarissen www.it-notaris.nl op te zetten, bleek al snel dat een aantal notarissen zich wilden verenigen in een afzonderlijke onafhankelijke stichting. Een kerngroep notarissen is hiermee aan de slag gegaan en heeft Stichting IT-notaris opgericht. Stichting IT-notaris heeft zich zelf als doel gesteld om de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij te bevorderen. Stichting IT-notaris is geaccrediteerd door de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie.

Het bestuur van Stichting IT-notaris bestaat uit:

Voorzitter mr. J. de Kroon (Jelger)
Penningmeester mr. U. Hofstee (Ubo)
Overige bestuursleden
mr. C. Lap (Claudia)
mr. J. Beumer-de Lange (Jacqueline)

Hoe wordt u IT-notaris?

Niet elke notaris is IT-notaris, maar er zijn wel steeds meer notarissen die inzien dat de voor hen betrekkelijk nieuwe markt nieuwe notariŽle diensten vraagt. De informatiemaatschappij biedt elke notaris nieuwe kansen voor innovatieve en kwalitatieve groei.

Als u wilt deelnemen aan Stichting IT-notaris, kunt u hier nadere informatie vinden. Tevens kunt u uw gegevens invoeren via het contactformulier, waarna wij contact met u zullen opnemen.

Wat biedt deelnemerschap aan Stichting IT-notaris u:

- Het gebruik van het kwaliteitslabel en merk ĎIT-notaris'. Gebruik van het logo van IT-notaris op uw website en andere publicitaire uitingen.

- Vermelding van uw notariskantoor op de website www.it-notaris.nl als aangesloten IT-notaris kantoor;

- Het gebruik van een modellenbank met o.a. escrowovereenkomsten, die regelmatig ge-update worden (toegankelijk via persoonlijke inlogcode die u ontvangt voor www.it-notaris.nl);

- Twee maal per jaar organiseert de Stichting een opleidingsdag specifiek voor IT-notarissen (waaraan ook PE-punten worden toegekend). Hier worden ook nieuwe ontwikkelingen besproken zoals groeiende vraag naar bepaalde diensten van de IT-notaris (deelnamefee aan de opleidingsdagen worden afzonderlijk in rekening gebracht);

- Informatie over relevante opleidingsdagen voor IT-notarissen georganiseerd door andere organisaties;

- 5 dagen per week mogelijkheid tot benaderen van de helpdesk met vragen aan IT-juristen (www.it-jurist.nl);

- Collectieve inspanningen door de Stichting op het gebied van de marketing en publiciteit van de IT-notaris;

- Bij aanvang deelnemerschap een Ďstarterspakket' bestaande uit een bezoek van 1 uur bij u op kantoor met uitleg over het deelnemerschap aan de stichting, het gebruik van de webportal, marketing- en acquisitiemogelijkheden in uw regio etc. Tevens ontvangt u marketingmateriaal van Stichting IT-notaris.

Wat vraagt Stichting IT-notaris van u:

- Confirmatie aan de kwaliteitseisen die Stichting IT-notaris stelt aan haar deelnemende IT-notarissen, bijv. op het gebied van het behalen van opleidingspunten of het leveren van een bijdrage aan een werkgroep (zie deelnemersovereenkomst en bijlagen);

- Een financiŽle bijdrage in de vorm van de jaarlijkse contributie.