Uitleg broncodebegrip

Op 23 april 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een opmerkelijke uitspraak gedaan omtrent het de afgifte van het broncodemateriaal van software. Het betreft in deze zaak een executiegeschil dat in navolging van een eerder door dezelfde rechter getroffen voorlopige voorziening is ontstaan.

Onderdeel van die voorlopige voorziening was het door de rechter opleggen van een verplichting aan een softwareontwikkelaar tot het overdragen van de broncodes van software aan de partij die daarop auteursrechthebbende was geworden. In het executiegeschil betoogt laatstgenoemde partij dat aan deze verplichting niet volledig is voldaan. Want hoewel aan haar een USB-stick met broncodes was overhandigd, bleek deze partij niet goed met het materiaal uit de voeten te kunnen.

De software lijkt na beoordeling wel compleet, maar is ‘niet makkelijk aan de praat te krijgen'. Een van de redenen hiervoor is dat voor het werkzaam zijn van de broncode benodigde documentatie gebrekkig is. De door de auteursrechthebbende partij ingeschakelde deskundigen bevestigen dit.

In de automatiseringswereld is het belang van het feit dat met de levering van een broncode de levering van de bij die broncode horende documentatie gepaard gaat, alom bekend. De combinatie is min of meer een vanzelfsprekendheid. Het vergt namelijk behoorlijk meer inspanning om de broncode zonder de documentatie te gebruiken. Dit is zeker het geval wanneer het, zoals in dit geschil, draait om programmatuur die binnen meerdere ontwikkelomgevingen tot stand is gekomen en verschillende typen databases bevat.

De rechter beslist in het executiegeschil van 23 april 2012 echter dat de verplichting tot de overdracht van een broncode niet tevens de verplichting tot overdracht van de documentatie omvat. Dat de broncode niet werkzaam is, betekent volgens de voorzieningenrechter niet dat daarmee niet aan de verplichting tot de overdracht ervan is voldaan. Hiermee heeft de voorzieningenrechter helaas weinig oog voor het belang van de broncodedocumentatie. Het is echter nog mogelijk dat de rechters door wie de bodemprocedure wordt behandeld, tot een ander oordeel komen.

Hoewel de overdracht van de broncode in dit geschil moest worden verricht in het kader van de overdracht van het daarop rustende auteursrecht, is het belang van de documentatie net zo groot voor een succesvolle software escrowregeling. Een licentienemer heeft immers niets aan een broncode die hij niet kan gebruiken. De escrowregeling van de IT-notaris bevat daarom een uitgebreide definitie van het broncodebegrip. Hierdoor wordt aan de licentienemer de zekerheid verleend dat met het afgegeven broncodemateriaal kan worden voorzien in de continuīteit van het gebruik, het onderhoud en de doorontwikkeling van de software.

Bronnen
  1. Rechtbank 's-Gravenhage 11 juli 2011, KG ZA 11-599 (VG Beheer en Benefits-Plaza B.V. tegen eBenefits B.V.). Vindplaats: http://www.itenrecht.nl/index.php?//Auteursrecht+op+broncode////29287/.
  2. Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 19 april 2012, KG ZA 12-161 (Ebenefits B.V. tegen VG beheer en Benefits-Plaza). Vindplaats: http://www.itenrecht.nl/index.php?//Broncodes+en+documentatie////30566/