Elektronisch verwerken van gegevens

In dit document wordt aandacht besteed aan de (juridische) gevolgen van het elektronisch verwerken van gegevens. Het verwerkingsbegrip omvat alle handelingen die ten aanzien van gegevens kunnen worden verricht. Gedacht kan worden aan het opslaan, kopiŽren, wijzigen of openbaar maken van gegevens. Tegenwoordig wordt de verwerking van gegevens steeds vaker elektronisch ofwel digitaal uitgevoerd. In dit document worden in vogelvlucht de belangrijkste vraagstukken die hieruit voortvloeien behandeld.
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.


Wet bescherming persoonsgegevens

In dit artikel bevat een algemene introductie op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is een implementatie van de Europese richtlijn 95/46/EG. Het doel dat de Europese wetgever met deze richtlijn nastreeft is het creŽren van een degelijk en uniform privacy-beschermingsregime. In het artikel wordt allereerst onderzocht wat precies onder het persoonsgegevensbegrip moet worden verstaan.
 
Lees de volledige artikel van dit artikel.


Wettelijke bewaar- en administratieplichten

Binnen organisaties worden tegenwoordig steeds meer processen geautomatiseerd. Dit geldt ook voor de administratie die zij uitvoeren. Een groot gedeelte van die administratie wordt uitgevoerd omdat deze organisaties daartoe worden verplicht door regelgeving. De wetgever heeft in verschillende wetten vastgelegd dat bepaalde categorieŽn gegevens verplicht moeten worden geadministreerd en bewaard. Deze plichten worden ook wel aangeduid met bewaar- en/of administratieplichten. Wanneer een organisatie bij haar bedrijfsvoering geen gehoor geeft aan die plichten kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn.
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.


Beveiligen van ICT en aansprakelijkheid

In dit artikel wordt besproken wat de (juridische) consequenties kunnen zijn van het gebruik van onvoldoende beveiligde Informatie en communicatie technologie (ICT). Daartoe wordt allereerst uiteengezet waaruit de schade die hierdoor mogelijk ontstaat kan bestaan. Ook wordt onderzocht welke partijen hierbij betrokken zijn, dan wel hierdoor worden geraakt. Vervolgens ...
 
Lees de volledige tekst van dit artikel.