Bescherming van intellectuele eigendom

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken beperken. De inhoud van de rechten is bepaald in verschillende wettelijke regimes.

Lees de volledige tekst van dit artikel


De auteursrechthebbende

In veel van de gevallen waarin er een werk wordt gemaakt dat auteursrechtelijke bescherming verdient is het duidelijk wie bevoegd is om deze bescherming in te roepen. Deze persoon is in die degene die het werk heeft gecreŽerd. In de Auteurswet (Aw) wordt hij maker genoemd. Gedacht kan worden aan de schrijver van een tekst, de componist van een muziekstuk of de fotograaf die een foto heeft genomen.

Lees de volledige tekst van dit artikel.


Databankenrecht

In een digitale omgeving is het ontsluiten, raadplegen en kopiŽren van informatie eenvoudiger dan in de offline wereld. Een groot aantal organisaties maakt tegenwoordig (daarom) gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen. Het kan daarbij voorkomen dat de digitale gegevens welke door de organisatie worden verwerkt zijn verzameld in een elektronische databank. Deze handeling gaat vaak gepaard met investeringen. De inhoud van een dergelijke databank kan daarom een grote economische waarde vertegenwoordigen, en het kan daarnaast zo zijn dat deze onmisbaar is voor het goed functioneren van een organisatie.

Lees de volledige tekst van dit artikel.


 

 

Auteursrecht op software

In dit artikel staat de auteursrechtelijke bescherming van software centraal. De juridische bescherming van software wordt geregeld in de Auteurswet (Aw). Het auteursrecht stelt de maker van een computerprogramma (zoals software in de Auteurswet wordt aangeduid) in staat zijn werk te exploiteren. Met behulp van zijn auteursrecht kan de maker onder andere voorwaarden stellen aan het gebruik van zijn werk.

Lees de volledige tekst van dit artikel


Softwareoctrooien

De bescherming van software is hoofdzakelijk geregeld in de wetgeving waarin het auteursrecht is neergelegd. Naast de auteursrechtelijke bescherming bestaat echter ook de behoefte aan octrooirechtelijke bescherming van computerprogramma's. Dergelijke bescherming sluit volgens voorstanders vaak beter aan op het technische karakter van software en bevordert volgens hen de innovatie in de branche. Het is daarom in een aantal gevallen mogelijk om via het octrooirecht bescherming van software te krijgen.

Lees de volledige tekst van dit artikel.


Domeinnamen

Steeds meer organisaties maken gebruik van een website om mensen te informeren of reclame te maken. Daarnaast kunnen zij hun website ook gebruiken voor het aanbieden van goederen en diensten via internet. De website is bereikbaar door het intypen van de domeinnaam van de website in de adresbalk van een internetbrowser. Elke website heeft een unieke domeinnaam.

Lees de volledige tekst van dit artikel.